Mawayana Dili: Bir Moribund Dilin Hikayesi

Şu anda aktif olan en eski 10 bağımsız ülke
 Şu anda aktif olan en eski 10 bağımsız ülke aşağıdaki gibi sıralanabilir:


1. San Marino:

San Marino, 301 yılında kurulan ve dünyanın en eski cumhuriyeti olarak kabul edilen bir ülkedir. İtalya'da yer alan bu mikrodevlet, bağımsızlığını yüzyıllar boyunca korumuştur.


2. Japonya:

Japonya, tarih boyunca hiçbir yabancı işgal veya hükümet değişimi yaşamadan bağımsızlığını sürdüren en eski ülkelerden biridir. Japonya'nın kuruluşu ve bağımsızlığı MÖ 660 yılına kadar uzanır.


3. İsveç:

İsveç, Orta Çağ dönemine dayanan bir köklü tarihe sahip olan bir ülkedir. İsveç, yıllar boyunca bağımsızlığını korumuş ve bugün de aktif bir bağımsız ülke olarak varlığını sürdürmektedir.


4. Danimarka:

Danimarka, Viking dönemine kadar uzanan bir tarihe sahip olan bir ülkedir. Danimarka, yüzyıllar boyunca bağımsızlığını sürdürmüş ve günümüzde de aktif bir bağımsız ülke olarak varlığını devam ettirmektedir.


5. Portekiz:

Portekiz, 12. yüzyılda kurulan bir ülkedir ve Avrupa kıtasının en eski ulus devletlerinden biridir. Portekiz, tarih boyunca bağımsızlığını korumuş ve günümüzde de aktif bir bağımsız ülke olarak varlığını sürdürmektedir.


6. Norveç:

Norveç, Orta Çağ dönemine kadar uzanan bir geçmişe sahip olan bir ülkedir. Norveç, yüzyıllar boyunca bağımsızlığını korumuş ve günümüzde de aktif bir bağımsız ülke olarak varlığını sürdürmektedir.


7. İngiltere:

İngiltere, İngiltere Krallığı'nın kuruluşuyla birlikte Orta Çağ dönemine dayanan köklü bir tarihe sahiptir. İngiltere, yıllar boyunca bağımsızlığını sürdürmüş ve günümüzde Birleşik Krallık'ın bir parçası olarak aktif bir bağımsız ülke konumundadır.


8. Fransa:

Fransa, Orta Çağ döneminden bu yana sürekli olarak bağımsızlığını sürdüren bir ülkedir. Fransa, yıllar boyunca birçok dönüşüm geçirmiş olsa da bağımsızlığını korumuş ve günümüzde aktif bir bağımsız ülke olarak varlığını sürdürmektedir.


9. İspanya:

İspanya, Orta Çağ dönemine dayanan bir tarihe sahip olan bir ülkedir. İspanya, yıllar boyunca farklı krallıkların birleşmesiyle oluşmuş ve bağımsızlığını korumuştur. Günümüzde İspanya, aktif bir bağımsız ülke olarak varlığını sürdürmektedir.


10. Hollanda:

Hollanda, 16. yüzyılda bağımsızlık mücadelesiyle kurulan bir ülkedir. Hollanda, yıllar boyunca bağımsızlığını korumuş ve günümüzde aktif bir bağımsız ülke olarak varlığını sürdürmektedir.


Bu liste, dünyanın şu anda aktif olan en eski 10 bağımsız ülkesini içermektedir. Ancak, listenin tamamını oluşturan ülkeler arasında bazı farklılıklar olabilir, çünkü bağımsızlık tarihleri ve tanınma süreçleri çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Yorumlar